Økonomi når du skal i jobb

puzzle_img6

Ett budsjett gir deg en oversikt over inntekter og utgifter for en gitt periode. Dette medfører at man får bedre oversikt over hvor mye man kan bruke og hvor mye man kan klare å spare i løpet av perioden. Uten budsjett er det fort gjort at man bruker mer enn man egentlig har behov for, eller at det dukker opp utgifter man hadde glemt.

Les om hvordan du kan spare kr 20.000 i året på å handle en gang i uken

Budsjettkalkulator.

Når du jobber betaler du skatt av det du tjener. Er årslønnen din under frikortgrensen (kr 50 000 i 2015) betyr det at du ikke skal betale skatt.

Les mer på skatteetatens nettsider.

Når du er ferdig med å studere må du tilbakebetale studielånet.

Du får automatisk en betalingsplan cirka fem måneder etter siste utbetaling fra Lånekassen. Betalingsplanen inneholder vilkårene for tilbakebetalingen av ditt studielån.

Les mer om tilbakebetaling av studielånet her

Vi anbefaler alle å komme i gang med sparingen uansett alder, inntekt eller formue. Vi skiller mellom to ulike sparingsformer: Sparing i aksjefond og banksparing.

Snakk med oss, så hjelper vi deg å finne den spareformen som passer best for deg!

Aksjefond

Få bedre avkastning på pengene over tid ved å spare i aksjefond!

Se hvordan fremtiden kan se med vår sparingskalkulator!

 

Banksparing

Bufferkonto

En bufferkonto er en sparekonto som er ment til å dekke uforutsette utgifter. Ryker for eksempel vaskemaskinen er det smart å ha spart opp penger på bufferkontoen.

BSU

BSU er den beste spareformen for deg som er 33 år eller yngre. Du får bankens beste rente, og kan spare kr 25.000 i året og kr 300.000 totalt.

Dine fordeler:

-Sparer du kr 25.000 i året får du kr 5.000 i skattefradrag

-Du velger når og hvor mye du vil spare

-Du får bankens beste rente på sparebeløpet

Se våre renter og vilkår her.

 

Er du over 20 år, må du tegne egne forsikringer. Da er det viktig å få på plass både innbo- og reiseforsikring. Vi hjelper deg med å finne forsikringene som passer best for deg, og vi anbefaler en årlig gjennomgang av dette.

Viktige forsikringer er:

Innbo

Bil

Reise

Ulykke

Uføre

Dødsfall

Sykdom